Home

Latest News

17 Bealtaine: Bhí mé ar Tus Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ar an 17ú Bealtaine ag caint faoi thodhchaí an lipéad ceoil Gael Linn. Tá an mír ar fáil anseo https://spoti.fi/43aC3Kh, agus tá an t-alt a scríobh mé san iris Comhar ar fáil anseo: https://bit.ly/42RgI8X. / This week I appeared on RTÉ Raidió na Gaeltachta discussing my article in Comhar magazine on the Gael Linn record label.

9 May: My tribute to fiddle player Seán Keane: https://bit.ly/3I2KDCT

30 Aibreán: Tá alt agam san eagrán Bealtaine den iris Comhar. Is eagrán speisialta é seo a dhíríonn ar cheiliúradh 70 bliain de Gael Linn. Scríobhaim faoin lipéad ceoil atá ag an eagras agus an fáth go bhfuil fís nua don lipéad ag teastáil anois. Léigh an t-alt anseo. / I have an article in the May edition of the Irish-language magazine Comhar. It’s a special issue focusing on Gael Linn’s 70th birthday. My article focuses on the organisation’s record label and why a new vision for the label is now needed. Read the article here.

21 April: As Chair of Music Alliance Ireland/Comhaontas Ceoil na hÉireann, a new umbrella group for the Irish music sector, I gave a talk at our most recent public meeting at the National Concert Hall. See further details here:

2 April: I recently appeared on the RTÉ radio 1 show The Rolling Wave, presented by Aoife Nic Cormaic, and discussed my lecture, ’10 Impossible Ideas for Irish Traditional Music’. Listen here.

1 Feabhra: Ta mé tar éis an léacht a thug mé ag Scoil Gheimhridh Chumann Merriman a fhoilsiú. Is é an t-ainm atá air ná, ‘Cén bealach is fearr le tacaíocht a thabhairt d’éiceachóras an cheoil?’. Léigh anseo é.

(1 February: I have just published the text of a lecture I gave at the Cumann Merriman Winter School. The title is: ‘What is the best way to support the music ecosystem?’ Read it here.)

For recent podcast contributions, please see here.

For the latest from the Journal of Music, visit https://journalofmusic.com.

For news on Music Alliance Ireland, visit https://musicallianceireland.ie/news.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s